Duyurular
Etkinlik Takvimi
Gezi Programları
Festival Katılım Formu
Dilimizin Zenginlikleri
Galeri

Akademik Çalışmalar

Anabilim Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizi bir yandan yaşama, bir yandan da bir üst öğretim kurumuna hazırlanmalarını sağlamak bizim en önemli hedeflerimizdendir.

Anaokullarımızda atılan eğitim temelleri, ilkokulun birinci sınıfından itibaren güçlendirilir; zenginleştirilerek geliştirilir. İlkokulda verilen eğitimde, çocukların, akademik yönden üst düzey becerilere sahip, temel yaşam becerileri ve öz güven duygusu gelişmiş, kişisel yeteneklerinin ve yönelimlerinin farkında bireyler olması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.
Beyin gelişiminin on yaşına kadar kritik dönemlerden geçtiği dikkate alındığında, özellikle ilkokulda, tüm gelişim alanları ile ilgili gerekli görülen durumlarda, bireysel destekler de sağlanarak çocukların kapasitelerini ortaya koyabilmeleri sağlanır.

DERS SAATLERİ

Yoğunlaştırılmış TMSF dersleri ile desteklenmiş 4-5-6.sınıflarımızda 296 saatlik, 7. sınıflarda 613 saatlik, 8. sınıflarda 838 saatlik sınav hazırlık programı mevcuttur.

SINAV UYGULAMALARI

Pazartesi, Çarşamba Perşembe günleri konu bazlı takip amacıyla yapılan Türkçe KTT, Matematik KTT, Fen KTT, Sosyal Konu Tarama Testi(KTT),
Cumartesi günleri yapılan KTT Uygulama Sınavları
Her ders için genel değerlendirme amacıyla yapılan Kazanım Değerlendirme Sınavları(KDS)
Deneme Sınavları 

ÖDEV UYGULAMALARI

Öğrencilerimizin sınıfta öğrendiklerinin pratiğini yapmaya, öğrendiklerini anlamaya ve kavramaya yönelik gerçekleştirilen eğitsel uygulamalardır. Her kademe için verilen ödevler açıklamalarıyla beraber OBS’ye yüklenir.
Hafta içi ödevleri
Hafta sonu ödevleri
Ara tatil ve yaz tatili ödevleri

ETÜT UYGULAMALARI

Akademik eksikleri tamamlamak veya ileri seviye çalışmalar yapmak amacıyla her sınıf seviyesinde etüt çalışmaları yapılır. Türkçe dersinden 2 saat, matematik dersinden 2 saat, sosyal dersinden 2 saat, fen dersinde 2 saat olacak şekilde haftada toplam 8 saat olarak uygulanır.
Öğrencilerin ihtiyacına göre bireysel veya grup çalışması yapmak için de ayrıca oda çalışmaları zümreler tarafından planlanır. Yapılan tüm etüt çalışmaları OBS’ye işlenir.
Sınıf etütleri
Bireysel etütler
Oda çalışmaları
Hafta İçi Akademik Eksik Tamamlama Çalışmaları
İleri Seviye Çalışmalar

ÖDEV UYGULAMALARI

Hafta İçi Ödevleri
Hafta sonu Ödevleri
Ek Ödevlendirmeler ve Takibi
Ara Tatili – Yaz Tatili Ödevleri

SORU ÇÖZÜM SAATİ

Zümreler yoğunlaştırılmış ders programı içinde soru çözüm saati uygulamasına yer verir.

AKADEMİK KURUL TOPLANTILARI

Öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçlerini değerlendirmek, başarılarını yükseltmek, gereken önlemleri zamanında alabilmek ve okul-aile iş birliğini sağlıklı temelde yürütebilmek amacıyla aile, yönetici, rehber öğretmen ve sınıf öğretmenin katıldığı toplantılar yapılır. Akademik Kurul Toplantıları her öğrenci için özel planlanır.

EĞİTİM PROGRAMI VE AY SONU BÜLTENİ

1-2-3. sınıflar için her ayın başında tüm derslerin o ayki eğitim program içeriğine ait bilgilerin yer aldığı programlar ile her ayın sonunda yine tüm derslerde neler yapıldığını fotoğraflarla anlatan ay sonu bültenleri veli portallarına yerleştirilir.

SINIF OLUŞUMLARI

5. sınıflarda karılan sınıflar, 6. sınıflarda aynı düzende devam eder,
7. ve 8.sınıflarde öğrenciler tekrar sınav not ortalamaları, öğrenme hızları,  ders performanlarına , kız-erkek dağılımlarına ve akademik kurul kararlarına göre homojen gruplara ayrılır.

KURS PROGRAMI

Cuma – Cumartesi günleri dershane sistemi
8. sınıflar için yaz tatili ve sömestr kampı
Dershaneye özel hazırlanmış LGS kitapçığı
Konu Tarama Testleri ve deneme sınavları

SORU ÇÖZÜM SAATİ
Zümreler yoğunlaştırılmış ders programı içinde soru çözüm saati uygulamasına yer verir.