Duyurular
Etkinlik Takvimi
Gezi Programları
Festival Katılım Formu
Dilimizin Zenginlikleri
Galeri
Anabilim Hedefler

Hedefler

  • Yükseköğrenime ve hayata hazırlayıcı tüm bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazanmış

  • Sosyal insan olmanın gerektirdiği tüm alışkanlıkları davranış haline getirmiş

  • İnsan, çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı

  • Demokrasiye inanmış

  • Yetenek ve ilgisi doğrultusunda yöneldiği alanda bilimsel araştırma yapabilen

  • Bilimsel düşünebilen

  • Akademik benliği gelişmiş

  • Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilen

  • Yabancı dilleri çok iyi seviyede kullanabilen

  • Spor ve güzel sanatların bir dalı ile üst düzeyde ilgilenen ve aidiyet duygusu gelişmiş bireyler yetiştirmektir.