Duyurular
Etkinlik Takvimi
Gezi Programları
Festival Katılım Formu
Dilimizin Zenginlikleri
Galeri

Erasmus

Erasmus+

 

Erasmus+ Programı Nedir?

Erasmus+ Programı 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayan; eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adıdır.Erasmus+ Programı içerisinde, önceki programlarda olduğu gibi okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik alanına yönelik destekler devam etmekte, bununla birlikte spor alanındaki projelere de hibe desteği sağlanmaktadır. Erasmus+ Programı ile gelen yenilikleri şöyle sıralayabiliriz:

Hayatboyu Öğrenme Programları bünyesinde yürütülmüş olan Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig programları ile Gençlik Programı ve 5 uluslararası işbirliği programı (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği Programı) da dahil edilerek Erasmus+ Programı başlığı altında toplanıyor. Tek program ile daha basit başvuru kuralları ve prosedürler getirilerek parçalı yapı ve mükerrerlikler sona eriyor,

Yüksek lisansını yapmış öğrencilerin eğitimlerine yurt dışında devam edebilmeleri ve bilgi-yoğun bir işte çalışabilmeleri için gereken becerileri kazanmalarını desteklemek amacıyla hibe garanti programı uygulanmaya başlıyor,

Daha önceki dönemde uygulanmış olan Yükseköğretim Alanında Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği (Bilateral Cooperation), gençlik alanını da içerecek şekilde Erasmus+ Programı’nın merkezi projeleri arasında varlığını koruyor. Ancak işbirliği yapılabilecek ülkelerin kapsamı için Erasmus+ Program Rehberi'ni inceleyiniz.

Yeni öğretim metotları sunarak yükseköğretim kurumları ve işyerleri arasında yaratıcılık, yenilik ve girişimciliği arttırmaya yönelik büyük ölçekli ortaklıklar (Bilgi Ortaklıkları) ve sektörlere yönelik yenilikçi mesleki eğitim-öğretim metotları yoluyla istihdam edilebilirliği arttırabilmek için eğitim ve öğretim kurum/kuruluşları arasında ortaklıklar (Sektörel Beceri Ortaklıkları) oluşturulmasına imkan sağlanıyor,

Hareketlilik ve ortaklık fırsatları yeni dönemde önemli ölçüde güçlendiriliyor ve özellikle yükseköğretim / mesleki eğitim öğrencileri, öğretmenler, eğiticiler ve gençlik çalışanları için hibe imkanları artırılıyor.

Kurumların eğitimdeki başarılarının arkasındaki etkenlerden birisi de eğitimde dışa açılmaları ve bu konuda öğrencilerine fırsat sunmaları, onların bireysel gelişimlerine katkı sağlamalarıdır. Bu doğrultuda Avrupa Ulusal Ajansın destekleriyle 6 yıldır yürüttüğümüz Comenius projesinde şimdiye kadar Danimarka, İsveç, Yunanistan, İspanya ve Almanya gibi ülkelerle ortak çalışmalar yürüttüğümüz Comenius kulübü öğrencilerimizle, artık ulusal ajansın yenileyerek adını değiştirdiği Erasmus+ projesi kapsamında çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Erasmus+ Kulübü öğrencilerimiz, şimdiye kadar katıldıkları çalıştaylarda, ülkelerindeki politika, ekonomi, çevresel sorunlar ve demokrasiyi tehdit eden unsurlar ile ilgili sorunları tartışıp çözüm önerilerinde bulundular. Çalışmalar sonunda sorunların çözümlerini takım çalışmasıyla çektikleri videolarında ve besteledikleri şarkılarla sahnede jüriye sundular. Ayrıca çalıştayların farklı ülkelerde gerçekleşen ayaklarında sosyal hayatta engellilerin, evsizlerin ve yaşlı nüfusun yerini tartışan öğrencilerimiz, yaptıkları hazırlıkları İngilizce sunarken, birçok kez en iyi hazırlanan grup olarak ilan edildiler. Proje kapsamında kısa filmler çekildi, engelliler ile dans koreografileri oluşturuldu, tekerlekli sandalye ile şehir keşfine çıkıldı, görme engelli kişiler için sağlanan ve sağlanmayan olanaklar şehir içinde pratik edildi ve daha birçok konu uygulamalı olarak tartışıldı. Her projede öğrencilerimiz hem öğrendi, hem eğlendi, hem de İngilizce'nin hayatta ne kadar gerekli olduğunu ve kendilerine sağlanan dil eğitiminin ne kadar yeterli olduğunu gördü.