Duyurular
Etkinlik Takvimi
Gezi Programları
Galeri

Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı KVKK METNİ ANADOLU ÖĞRETİM VE EĞİTİMCİLİK A.Ş. (“Anabilim Eğitim Kurumları”) telefon hattını arayanların paylaşmış olduğu, ad – soyad, çocuk ad – soyad, sınıf, iletişim verisi ve ses kaydına ait gibi kişisel verilerini, 

 1. Arayan kişiye doğru hitap edilmesi, 

2. Arayan kişiye hizmet sunulması ve kişiyle iletişimin sürdürülmesi, 

3. Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. 

Bu kişisel veriler, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak telefon kanalıyla otomatik olarak işlenmektedir. Bu kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun “ilgili kişi haklarını düzenleyen” 11. Maddesi uyarınca taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”’in 5. Maddesine göre, Anabilim Eğitim Kurumları’nın Suadiye Mah. Tüccar Katibi Sok. No:11 Kadıköy/İSTANBUL adresine kimlik ibraz ederek bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya mobil imzanız veya elektronik imzanız ile imzaladığınız başvuru formunu kvkk@anabilim.k12.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Anabilim Eğitim Kurumları, talebin niteliğine göre, talebi, en kısa sürede, ancak en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.