Duyurular
Etkinlik Takvimi
Gezi Programları
Festival Katılım Formu
Dilimizin Zenginlikleri
Galeri

Eğitim Modeli

Eğitim Modeli

21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması standart okul müfredatları ile mümkün olmayacaktır. Eğitim çalışması, tüm gelişmelerle eşgüdüm içerisinde ve hatta onların ötesinde değişime açık bir dinamizme sahip olmalıdır. 21. yüzyılın ihtiyaçlarına göre değişen eğitim sistemi, artan teknolojik olanaklar ve eğitimin farklılaşması, bireyselleşmesinin önem kazanması sonucunda Anabilim Eğitim Kurumları da eğitim-öğretim politikalarını 21. Yüzyılın eğitim yaklaşımına göre tasarlamaktadır.

 Anabilimde geliştirilen farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş okul müfredatı, Anabilim fasikülleri, Üstün Yetenekliler ile ilgili çalışmalar, tüm derslerde aktif bir öğretim tekniği olarak kullanılan yaratıcı drama, tablet ve eğitim teknolojileri, öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştiren akıl oyunları dersi bu farklılığın sadece birkaç örneği...