Duyurular
Etkinlik Takvimi
Gezi Programları
Festival Katılım Formu
Dilimizin Zenginlikleri
Galeri

Laboratuvarlar

Laboratuvar çalışmaları öğrencilerimize bilimi tanıtmak ve sevdirmek amacıyla anaokulundan itibaren başlar.

Güvenlik esas alınarak oluşturulmuş Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen laboratuvarları teknolojinin gerektirdiği tüm olanaklar sağlanmış ve  gerekli malzemelerle donatılmıştır.

Yapılan deneyler, öğretim programına paralel olarak konuların daha iyi kavramasını sağladığı gibi öğrencilerimizin bireysel farklılıkları doğrultusunda fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetiştirilmesi amaçlanır.

Ayrıca laboratuvar çalışmaları sürecinde öğrencilerimizin laboratuvarda kullanılan cihazları tanımaları, onları doğru kullanmaları, çalışırken alınması gereken güvenlik önlemlerinin neler olduğunu bilmeleri büyük önem taşımaktadır.

Temel laboratuvarlar haricinde Bilgisayar ve Matematik laboratuvarımız bulunmaktadır.

 Bilgisayar Laboratuvarları

Bilgisayar eğitimi, öğrencilerimizin iyi birer bilgisayar okuryazarı olabilmeleri amacıyla ana sınıfından itibaren başlar. İlköğretim ve lise için ayrı oluşturulmuş laboratuvarlarımızda yer alan internet bağlantılı 20 adet bilgisayar, hafta içi her gün 08.00–17.00 saatleri arasında bütün öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hizmet vermektedir.

 Matematik Laboratuvarı

Soyut bir disiplin olan matematiği, mümkün olduğu kadar somut hale getirip öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla kurulan matematik laboratuvarında, öğrencilerin işlem becerisi, problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme becerilerinin de geliştirilmesi hedeflenir.

Ana sınıflarından itibaren ders konu kazanımlarına bağlı olarak tüm sınıflar laboratuvar imkânlarından faydalanır.