Duyurular
Etkinlik Takvimi
Gezi Programları
Festival Katılım Formu
Dilimizin Zenginlikleri
Galeri

Dilimizin Zenginlikleri

ANAOKULU: Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı “Dilimizin Zenginlikleri Projesi”, anaokullarımızın tüm yaş gruplarında uygulanmaya başlandı. Bu proje ile öğrencilerimizin Türkçe söz varlığını ve kültürel bilincini geliştirmeyi amaçlıyoruz. 3-6 yaş grubu öğrencilerimiz ile etkileşimli kitap okuma tekniğiyle okuduğumuz kitaplarda bilmediğimiz kelimeleri buluyoruz ve “Bilinmeyen Kelimeler Kutusu, Bilinmeyen Kelimeler Ağacı” çalışmalarını yapıyoruz. “Köstebek Vovo”nun hikâyesini tamamlıyoruz ve özgün afişini tasarlıyoruz. Hazırladığımız “Tematik Kelime Kartları” ile “Söyle Çiz, Düşün Bul” etkinlikleri yapıyoruz. Kültürel ögeler içeren geleneksel masallarımızla ‘’Masallarla Bir Gün’’ etkinliği ile tanışıyoruz. Ailelerimizle özgün hikâye kitaplarımızı tasarlıyoruz ve sunumunu gerçekleştiriyoruz. Kültürel ve milli ögeler içeren şiir, tekerleme, şarkı hazırlama çalışmalarında yeni kavramlar ile tanışıyoruz ve bunları günlük yaşamımızda kullanıyoruz. Uzman pedagog ve yazar davetleri ile yıl boyunca projemizi zenginleştirerek Türkçenin zenginliklerinin öğrencilerimize aktarılmasını hedefliyoruz.

İLKOKUL: Milli Eğitim Bakanlığı, “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında 1, 2 ve 3. sınıflar arasında düzenlenen “Anahtar Kelimelerle Hikâye Anlatma Yarışması”nı Maltepe Kampüsünden 2F sınıfı öğrencisi Asya Taşkıran, Sancaktepe Kampüsünden 2C sınıfı öğrencisi Defne Turan, Ümraniye Kampü-sünden 3C sınıfı öğrencisi Zehra Gürsoylar kazanmıştır. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

Tülin Kozikoğlu ile Yazar Etkinliği

“Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimiz yazar Tülin Kozikoğlu ile buluştu. Yazarlığın sırlarını anlatan yazarımız ile keyifli anlar yaşayan öğrencilerimiz, yazarlık sırlarını kul-lanarak yaratıcı yazma çalışması yaptılar.

ORTAOKUL: Okullarımızda yapılacak söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin dilimizin zenginliklerini tanımasını, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşmasını, buna bağlı olarak da dili iyi kullanmasını ve düşünce dünyasını geliştirmesini amaçlayan “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında ortaokul öğrencilerimizle keyifli bir çalışma yürüttük. Derslerimizde sınıf seviyelerine göre Yunus Emre’den şiirler okuyup bu şiirleri inceledik. Türkçeyi son derece güzel kullanıp işleyen, geliştiren büyük bir sanatkâr olan Yunus Emre’nin halkın dilini en canlı, en ışıklı ve en sıcak şekilde kullandığını gördük. Yunus Emre’nin şiirlerinde kullandığı sözcüklere dikkat çektik. Öğrencilerimizden Yunus Emre’nin şiirlerinde kullandığı sözcüklerden yola çıkarak afiş tasarlamalarını istedik. Tüm öğrencileri-miz afişlerini renklendirerek tasarladı. Bu afişleri okulumuzun kat panolarında sergiledik ve en başarılı afişleri seçtik. Bu etkinlik sayesinde öğrencilerimiz, dilimizin zenginliklerini keşfederken Yunus Emre’nin edebî bir dil kullanmakla birlikte halk tarafından anlaşılabilen bir şair olmayı başardığını da fark etti.

LİSE: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl başlatılan “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” öğrencilerin dilimizdeki zenginlikleri tanımaları, yeni sözcüklerle tanışıp söz varlığını geliştirmeleri ve düşüncelerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Yıl boyu çeşitli etkinliklerin yapılacağı projenin ilk faaliyetini Anabilim Anadolu Lisesi, Anabilim Fen ve Teknoloji Lisesi olarak aralık ayında gerçekleştirdik. “Safahat Okumaları” adlı etkinliğin “Afiş Oluşturma” çalışmasında öğrenciler Safahat Sözlüğü’nden seçtikleri en az üç sözcükle anlamlı bir cümle oluşturmuş ve bu cümleleri yine kendilerinin tasarladığı afişlerle buluşturmuşlardır.