Duyurular
Etkinlik Takvimi
Gezi Programları
Festival Katılım Formu
Dilimizin Zenginlikleri
Galeri

Duke Of Edinburgh

Hayat bir macera keşfe hazır mısın?

Duke of Edinburgh Uluslararası Gençlik Ödülü, 14-25 yaşlarındaki tüm gençlerin katılabileceği bir kişisel gelişim programı. Gençler, ödül programı içinde hem bireysel gelişimlerine katkıda bulunacak, hem de topluma yararlı olabilecekleri çeşitli faaliyetlere katılacak. Ödül programına katılım tamamen gönüllü olup, program asla yarışa ve rekabete dayalı değildir. Gençler, ödül programı kapsamında kendi seçtikleri faaliyetlere kendi belirledikleri zamanlarda düzenli olarak katılım gösterirler. Faaliyetlerini tamamlayan gençler, kendi başlama noktalarına göre gösterdikleri gelişim ve azim esas alınarak ödüllendirilir. Programa başlarken seçtiği faaliyetler, kendi seçtiği süreler boyunca düzenli olarak katılım gösteren her genç, Duke of Edinburgh Uluslararası Gençlik Ödülünü almaya hak kazanır.

Uluslararası Program
Duke of Edinburgh Uluslararası  Gençlik Ödülü Programı, ilk kez 1956 yılında Edinburgh Dükü Ödülü adıyla Birleşik Krallıkta başlatıldı. Program, bugün dünyanın 63 ülkesinde ulusal çapta yaygın olarak, 58 ülkesinde ise kurumsal bazda uygulanmakta. Her yıl 200 bin genç programa dahil oluyor. Türkiye’de ilk olarak 1994 yılında Türk-İngiliz Dostluk Derneği (TBFC) tarafından uygulanan Duke of Edingburgh, 2001 yılından itibaren programın ulusallaştırılması çabalarına sahne oldu. TBFC ve Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı’nın ortak amacı olarak yürütülen bu faaliyetlerden sonra 2003 yılında çeşitli eğitim ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Gençlik Ödülü Derneği’ni kurdu. Dernek, Uluslararası Ödül Birliği tarafından tanınan Türkiye resmi temsilcisi olarak faaliyet gösteriyor. Programa katılan gençler, 3 farklı bölümde, belirlenmiş süreler boyunca düzenli olarak faaliyet göstererek ödülden birine hak kazanıyor. Bu bölümler sırasıyla şu şekilde:

Toplumsal hizmet
Gönüllülük esasına dayalı olarak toplumun diğer bireylerinin ihtiyaçlarına yönelik yardım ve eğitim faaliyetlerinde bulunma amaçlanır. Çocuklara, yaşlılara, engellilere, yardıma muhtaç kişilere yönelik veya çevre koruma, sağlık, yardım toplumsal amaçlı gönüllü çalışmalar, bu kapsama girer. Katılımcıların kendi sahip oldukları bir beceriyi gönüllü olarak başkalarıyla paylaşmaları da bir toplumsal hizmet faaliyeti olabilir. Özel uzanlık gerektiren toplumsal hizmet alanlarında katılımcıların söz konusu alanla ilgili bir ön eğitim almaları gerekmektedir.

Beceri geliştirme
Kültürel, mesleki veya pratiğe dayalı becerilerin gelişimini desteklemek amaçlanır. El sanatları, satranç, müzik, tiyatro, yabancı dil, fotoğrafçılık ve marangozluk beceri geliştirme faaliyetlerinden bazılarıdır. Bunların dışında, katılımcının ilgi alanına göre sınırsız sayıda faaliyet seçeneği vardır.

Fiziksel gelişim
Spor aktivitelerine katılım ile beden sağlığını korumak ve performans gelişimini desteklemek amaçlanır. Katılımcıların düzenli bir spor faaliyetinde bulunmaları ve yaptıkları faaliyette kişisel ilerleme göstermeleri gerekmektedir. Her türlü takım sporu ve bireysel spor ile halk dansları ve diğer dans türleri fiziksel gelişim faaliyeti olarak sürdürülebilir. Altın ödül programını takip eden katılımcılar yukarıdaki üç bölüme ek olarak bir toplumsal uyum projesine katılır. Bu bölümde gençler, yeni tanıdıkları bir grup ile beş günden az olmamak şartıyla aynı koşullarda yaşayıp birlikte, bir amaca yönelik bir faaliyette bulunur.