Duyurular
Etkinlik Takvimi
Gezi Programları
Festival Katılım Formu
Dilimizin Zenginlikleri
Galeri

KGP

KGP

Program kapsamında; değerler eğitimi, kendini tanıma, güvenli ve sağlıklı yaşam, öz yeterlilik, etkili iletişim, çatışma ve sorun çözme, sosyal yaşam ve profesyonel yaşam becerileri öğrencilere öğretilir.

Bir çocuğun, hayatın içinde hem başarılı hem de mutlu olmasının en önemli belirleyicisi ders başarısından daha çok "kişilik değerleri ve becerileri"dir.Eğitim kurumlarının, çocukların kişilik kalitelerine yatırım yapmaları son derece önemlidir.

Bu bilinçle Dr.Oktay Aydın ve Anabilim Eğitim Kurumları psikolojik danışmanları  tarafından kuruma özgü olarak uygulanan "Kişilik Geliştirme" çalışmaları, ilkokuldan liseye kadar her sınıf düzeyinde öğrencilerin temel kişilik değerlerini geliştirmekte ve kişisel yaşam becerilerini zenginleştirmektedir.

Okulumuzda uygulanan KGP anaokulu ve ilkokulda haftada bir ders ayrı saati olarak; ortaokul ve lise sınıflarında ise rehberlik dersi içinde uygulanır.

Programın koordinasyonundan Yaratıcı Drama Bölümü ve ilgili rehber öğretmen sorumludur.Program uygulamaları drama öğretmenleri tarafından yapılır.Rehber öğretmenler, kendi uzmanlık alanına giren çalışmaları yapar.