Duyurular
Etkinlik Takvimi
Gezi Programları
Festival Katılım Formu
Dilimizin Zenginlikleri
Galeri
Yabancı Dil

İngilizce / Bilingual System

Okulumuzda yapılan İngilizce eğitiminde öncelikli hedefimiz, öğrencilerimize bu dili sevdirmek ve onu kullanarak kendilerini ifade edebileceklerini göstermektir. Böylece, hayat boyu sürecek dil öğrenme serüvenine, motivasyonu yüksek ve dilde yeni keşifler yapmaktan keyif alan öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

İngilizce Programının temel amacı, İngilizce'yi etkinlik ve oyunlarla öğretmektir.

Anaokulunda çocuklarımızın:

  • Türkçe'den başka dillerin de olduğunun farkına varması,

  • Yabancı dili öğrenmeye ve iletişim kurmaya istekli olması,

  • İhtiyacı olduğunda yabancı dili kullanabilmesi,

  • Duyduğunu anlayabilmesini ve konuşma becerilerinin gelişmesi.

  • Dünya vatandaşı olma yolunda ilk adımı atması sağlanır.

Anaokullarında İngilizce öğretimi, Native öğretmenlerimiz ile birlikte Çift Dilli (Bilingual) Eğitim Programı şeklinde uygulanır. Bu yöntem ile öğrencilerimiz kavramları hem ana dillerinde hem de İngilizce olarak irdelemekte, böylelikle de öğrenme sürecinin içeriğini bütünsel olarak algılamakta ve bu içeriğe farklı açılardan bakabilmektedirler.

Çift Dilli (Bilingual) Eğitim Programı 

İnsan hayatında sihirli zaman olarak nitelendirilen okul öncesinde, doğal öğrenme yeteneği, merak dürtüsü ve araştırma isteği yeni bilgi kazanımında yetişkinlere oranla çocuklar için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu avantaj yabancı dil öğreniminde de oldukça önemlidir.

Bilimsel araştırmalara göre, çocuklar için yabancı bir dili öğrenmenin en etkili yolu, küçük yaşlardan itibaren dili günlük rutinlerinde deneyimlemektir. Buradan hareketle Anaokullarımızda İngilizce öğretiminde “Çift Dilli Eğitim” yöntemi uygulanır. 

Yabancı dil, İngilizce dersi dışında farklı alanlarda da deneyimlendikçe güçlendirilir.” Öğrenmenin kalıcı olması için özgün materyaller, gerçek nesneler kullanılarak zengin bir eğitim ortamı sağlanır. İngilizce öğretmeni tüm etkinliklerde ve okul içinde sadece İngilizce konuşur ve aktiviteleri okul öncesi öğretmeni ile birlikte gerçekleştirir. 

Bu sayede çocuklarımız zaman içinde İngilizce'nin farklı bir dil, bir iletişim aracı olduğunu gözlemler ve hiç farkına varmadan İngilizce konuşmaya ve anlamaya başlarlar. Bunun yanında küçük yaşta ise doğru aksanı edinmek daha kolaydır. Çünkü dildeki sesleri çıkarmak için gerekli ‘gırtlak, dil, ağız oluşumu’ henüz çok esnektir. Dolayısıyla aksanlarını daha doğru edinirler. Öğrencilerimiz anaokulundan 1. sınıfa geçiş yaparken yabancı dili hayatlarının bir parçası haline getirir ve gelecek yıllardaki yabancı dil öğretimine alt yapı oluştururlar.