Duyurular
Etkinlik Takvimi
Gezi Programları
Festival Katılım Formu
Dilimizin Zenginlikleri
Galeri

Rehberlik Birimi

Rehberlik Birimi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi çalışmalarının temelini; okul öncesi dönemde öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişiminin desteklenerek, bireysel yetenek ve becerilerin keşfedilmesi ve bunların gelişmesine destek olunması oluşturur.

Rehberlik Birimi ve sınıf öğretmeni tarafından öğrencilerimizin 5 farklı gelişim alanında (dilsel, bilişsel, öz bakım, motor, sosyal-duygusal gelişim) dönem içinde yaş gruplarına göre oluşturulan öğrenci değerlendirme raporları, çocuğunuzun evdeki ve okuldaki bireysel gelişimi ile ilgili detaylar, bireysel veli görüşmelerinde veliler ile paylaşılır. Hazırlık sınıfı öğrencilerimizin kişilik, zihin ve beden gelişimi açısından birinci sınıfa hazır olup olmadığını belirlemek amacıyla okul olgunluğu çalışmaları yapılır ve bu çalışmaların sonuçları ikinci dönem yapılan bireysel veli toplantılarında aileler ile paylaşılır. Ayrıca her dönem düzenlenen genel veli toplantılarında eğitim sistemi, genel sınıf çalışmaları ve branş derslerimizle ilgili aktarımlarda bulunulur.

Anabilim Anaokulu Rehberlik Birimi olarak hedeflerimizden bir diğeri de öğrencilerimizin kendilerinin ve çevresindekilerin duygularını fark edebilen ve ifade edebilen, sorunlarını çözebilen, kendisi ile barışık, yapıcı bireyler olabilmeleri ve kendi bireysel yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini sağlayabilmeleridir. Bu hedefler doğrultusunda anaokulu öğrencilerimize okulun psikolojik danışmanı tarafından eğitim programının içerisinde “Duygusal Zekâ çalışmaları” yapılmaktadır.

Gerek duyulduğu takdirde çocukları sorunlara dâhil ederek “Sorun Çözme Toplantıları” yapılır. Yaşanan sorunlar masaya yatırılır, “Sorunun içinde çözüm olur.” felsefesini alan öğrencilerimizin üretken çözümler buldukları toplantılar ile onların geri bildirim kullanılarak yapıcı çözüm ve davranışlar geliştirmelerine yardımcı olunur.

Öğrencilerimizin toplum içinde sahip olunan sevgi, saygı, hakkaniyet, insan onuruna saygı gibi temel değerleri edinebilmeleri ve insani değerlere saygılı, sağduyulu ve vicdanlı birer birey olarak yetiştirilebilmeleri için anaokulumuzda “Kişilik Geliştirme Programı” uygulanmaktadır. Yaş grubuna uygun değerlerin işlendiği bu eğitimler, psikolojik danışman rehberliğinde yaratıcı drama öğretmenleri tarafından uygulanır. Eğitim çalışmaları, her aşamada ailelerle paylaşılarak, bunlara anne-babaların da katkıları sağlanır.

Rehberlik servisi öğrencinin gelişimini izlemek ve yönlendirmek amacıyla belirli zamanlarda sınıf,  branş öğretmenlerinin ve okul yöneticilerin bulunduğu rehberlik değerlendirme toplantıları yapar. Bu toplantılarda her öğrenci ayrı ayrı değerlendirilir, gözlem raporları okunur ve değerlendirmelere göre önlemler alınarak velilerle paylaşımlarda bulunulur.

Anabilim Eğitim Kurumlarında, Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin temel amacı, öğrencilerin “kendini gerçekleştirmiş bireyler” olarak hayatın içinde olmalarını sağlamaktır. Bu amaçla her gelişim kademesinin ihtiyaçlarına uygun olarak planlanan rehberlik hizmetleri öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişim süreçlerini desteklemektedir.

  • Rehberlik Bölümü uygulamaları, "Her çocuk özeldir." ilkesinden hareket eder.

  • Anaokulunda rehber öğretmen çocuklara, öğretmenlere ve ailelere danışmanlık eder.

  • Sınıflarda bizzat bulunarak her çocuk hakkında gözlemler yapmaktadır.

  • Rehberlik programımızın temel amacı, veli ve öğretmenlerle yakın işbirliği sağlayarak öğrencilerimizin olumlu öğrenme deneyimleri yaşamalarına yardımcı olmaktır.

  • Öğrencilerimizin sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlarda gelişimlerine, kendilerini tanımalarına, sağlıklı bir öz benlik geliştirmelerine, kendilerine ve başkalarına saygılı olmalarına, sorun çözme becerilerinin gelişimine, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir.

  • Çocuklarının gelişimlerini takip edebilmeleri adına anne ve babalarla veli görüşmeleri yapılmakta ve çocuktaki gelişimi kalıcı kılmak için önerilerde bulunulmaktadır.

  • Anabilim Anaokulları Rehberlik Hizmetleri, bütün anaokullarımızda ortak bir anlayışla, bilimsel ve profesyonel standartlara uygun olarak objektif bir şekilde yürütülmektedir.