Duyurular
Etkinlik Takvimi
Gezi Programları
Festival Katılım Formu
Dilimizin Zenginlikleri
Galeri

Program İçeriği

"Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Türkiye'nin en özgün ve kapsam itibariyle tek olan programını geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz"

Üstün yetenekli öğrencilere haftada yalnızca birkaç saat genel eğitim programının dışında farklılaştırılmış eğitimin verilmesi, bu öğrencilerin gelişimi için yeterli olmamaktadır. Anabilim üstün yetenekliler sınıflarının bütün ders programları, üstün yetenekli öğrencilerin özellikleri temel alınarak özgün olarak geliştirilmiştir. Bütün ders programlarımız içerik olarak Türkiye’de tektir. Programlarımız, Milli Eğitim programlarının üzerine inşa edilerek Ulusal Eğitim sistemimiz ile de tam bir uyum göstermektedir. Programlarımızın geliştirilmesinde öğrencilerin sınıf düzeyleri temel alınmış, üst sınıflardan öğrenme kazanımları ve konu transferleri yapılmış, Milli Eğitim programlarında yer almayan gelişim kazanımları belirlenmiş ve programlarımıza eklenmiştir. Programın zenginleştirilmesinde, yeni düşünme ve problem çözme kazanımlarının geliştirilmesinde ve programın üstün yetenekli öğrencilerin özelliklerine göre tasarlanmasında, Anadolu Üniversitesi’nde son dört yıldır uygulanmakta olan ve etkililiği bilimsel araştırmalarla ortaya konmuş olan Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP)’nın öğretim programı kullanılmıştır. Bu yeni program, uzman ekip tarafından geliştirilen tamamen yeni öğrenme etkinliklerini kapsamaktadır.

Öğrenme etkinlikleri, üstün yetenekli öğrencilerin eğitimlerinde etkililiği bilimsel araştırmalarla sınanan aşağıdaki öğretim teknikleri kullanılarak yürütülmektedir:

•         Seçici Problem Çözümü
•         Yaratıcı Zıt Düşünme
•         Yaratıcı Problem Çözümü
•         DISCOVER Problem Matriksi
•         TABA Kritik Düşünme Stratejileri
•         Morfolojik Sentez
•         Özellik Listeleme
•         Sinektiks (Synectics)
•         Scamper

Zorunlu derslerin yanı sıra üstün yetenekli öğrenciler için özel olarak tasarlanmış aşağıdaki seçmeli dersler, bu öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini hedeflemektedir:

•         Analitik Okuma ve Yaratıcı Yazma
•         Bilim ve Ben
•         Matematik Dünyası
•         Evren ve Yaşam
•         Yaratıcı Drama
•         İleri Sanat Eğitimi
•         İleri Müzik Eğitimi

Sınıf Yükseltme

Üstün zekâlı ve üstün yetenekli öğrencilerin sınıflarına devam eden ve akademik, sosyal ve duygusal olarak devam ettiği sınıfın genel ortalamasından çok daha ileride gelişim gösteren üstün zekâlı ve üstün yetenekli öğrencilerin sınıfları bir yıl yükseltilebilir. Sınıf yükseltme, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 49. maddesi kapsamında yapılmaktadır. Buna göre; ilköğretimde 1-5. inci sınıflara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar, sınıf/şube rehber öğretmeni ve okul rehber öğretmeninin önerisi ile velinin görüşü alınarak öğretim yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa yükseltilirler. Bu sınav, okul müdürünün başkanlığında sınıf öğretmeni, bir üst sınıfın öğretmeni ve okul rehber öğretmeninden oluşan komisyon tarafından yapılır.