Duyurular
Etkinlik Takvimi
Gezi Programları
Galeri
Maltepe Anaokulu

Anaokulu

Çocukların zekâsının %75’i okul öncesi dönemde gelişir. Bu hassas dönem, çocuğun eğitiminde yapılacak her çalışmanın, akıl ve bilimin süzgecinden geçerek yapılandırılmasını gerektirir. Bu gerçekten hareketle, sorumluluğunun bilincinde olan Anabilim, çocuğun gelişimini “eğitim bilimi”nin gerçeklerine uygun olarak düzenlendiği programlarla desteklemektedir. Temelinde, aktif öğrenme, yaşayarak öğrenme ve oyunla öğrenme yaklaşımlarını esas alan eğitim çalışmaları, akademik danışmanlar ve alanında uzman kişilerle sürekli takip edilmekte ve geliştirilmektedir.

Bu doğrultuda Anabilim Ana sınıfı Programımız;
Farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiştir.
MEB ilkeleri korunmuştur.
İlkokul programları ile uyumlandırılmıştır.
Gezi, parti vb. sosyal etkinlikleri içerir,
Beş gelişim alanını(bilişsel, dil, sosyal-duygusal, motor, özbakım becerileri) kapsamaktadır.
GEMS(Fen ve Matematikte Büyük Buluşlar Programı), Montessori, Reggio Emilio, Orff Metodu, High Scope ve Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımlarından yararlanılmıştır.

Ana sınıfı programımız çocukların;
Meraklarını öğrenme fırsatlarına dönüştürür,
Düşünme becerilerini geliştirir,
Rekabete değil, işbirliğine davet eder,
Dinler ve kendilerini ifade etmelerine izin verir,
Kendi kendilerini yönetmesini- öz-kontrolünü destekler,
Kazandığı bilgiyi değişik zamanlarda, farklı ortamlarda, farklı konularda kullanmasını sağlar,
Çocukların duygularını ciddiye alır,
Gözleme, araştırmaya, keşfetmeye önem verir,
Sorumluluk almalarını ve yerine getirmelerini önemser,
Gerçek yaşam deneyimlerini kullanır ve hayatı tanımalarını sağlar,
Zengin uyaranların olduğu ortamlar yaratır,
Sonuca değil, sürece odaklanır,
Anne ve babalarının sürece katılımını sağlar,
Bütün bunları yaparken onun bir çocuk olduğunu unutmaz ve çocukluğunu gözden kaçırmaz.