Üstün Yeteneklilerin Özellikleri Ders Programı
Programın İçeriği
Öğrenci Seçimi

Ders Programı

 

ANABİLİM ÜYEP programları her sınıf düzeyinde ÜYEP ekibince özgün olarak geliştirilmiştir.  Son iki yılda Prof. Dr. Uğur Sak’ın danışmanlığında 17 öğretmen ile yoğun bir çalışma yürütülmüş ve 1. Sınıftan 4. Sınıfa kadar bütün programlar tamamlanmıştır.  Öğretmenler öncelikle üstün yeteneklilerin özellikleri, üstün yetenekli öğrenciler için program geliştirme ve düşünme becerileri teknikleri alanlarında yoğun bir eğitim almışlardır.  Son iki yılda toplam 40 günde çalıştaylarda yaklaşık 3840 saat bireysel çalışma yapılmıştır. Yaklaşık olarak 4000 saatte grup dışı bireysel çalışmalarda harcanmıştır.  Bu çalışmaların sonucu olarak 20 adet ÜYEP ders kitabı geliştirilmiştir. Gelecek iki yılda ise aynı tempo ile çalışılarak 5. Sınıftan 8. Sınıfa kadar olan programlar geliştirilecektir.

ANABİLİM ÜYEP programlarında her sınıf düzeyinde Milli Eğitim programlarının ve kitaplarının yanı sıra ÜYEP programları ve ders kitapları okutulmaktadır.  Milli Eğitim programlarının bazı konularında veya temalarında öğrencilerin düzeylerine göre %50’ye kadar hızlandırma veya daraltma yapılarak elde edilen zamanda ÜYEP programları işlenmektedir.  Bu derslerin programları, Milli Eğitim programları ile karşılaştırıldığında çok daha fazla sayıda kazanıma sahiptir.  Bu kazanımlar Milli Eğitim programlarında yer almayan ancak bireysel gelişim için çok önemli olan kazanımlardır. Uyguladığımız modelde düşünme becerileri ve kişisel gelişim becerileri ayrı bir ders olarak değil ÜYEP ders programlarına entegre edilerek geliştirilmektedir.  Öte yandan Yaratıcı Tasarım, Yaratıcı Drama ve Bilim ve Ben derslerinin programları özgün olarak tasarlanmaktadır. Yaratıcı Drama dersi daha çok karakter eğitimi üzerine odaklanmaktadır. Bilim ve Ben dersi, bilimsel düşünme, bilimsel problem çözme, yaratıcı problem çözme, hipotez geliştirme, deney tasarlama, hipotez test etme ve kanıt değerlendirme becerilerini kapsamaktadır.  Bu derste konular ve temalar aylık olarak değişmektedir.  Yaratıcı Tasarım dersi, Görsel Sanatlar dersinin bir uzantısı olarak daha çok tasarımlar üzerine odaklanmaktadır. Bu derste sıradışı düşünme ve yaratıcı tasarımlar ön plana çıkmaktadır.

Yaptığımız bilimsel araştırmalarda, 2011-2012 öğretim yılında 1. Sınıf ÜYEP öğrencilerimizin okuma becerileri 1. Sınıfın başından sonuna kadar ortalama %361, yazma becerileri ortalama %645, matematik becerileri bahar dönemi boyunca %150; 2012-2013 öğretim yılında ise 1. Sınıf öğrencilerimizin okuma becerileri yalnızca Güz döneminde ortalama %377, yazma becerileri ise ortalama %796 gelişim göstermiştir. 

 

1. Sınıf Ders Programı

 

1. sınıfa kayıt yaptıran öğrencilerden okuma ve yazma becerileri sınıf ortalamasının altında olan öğrenciler, öğretim yılı başlamadan iki hafta önce erken destek eğitim programına alınarak okuma ve yazma eğitimi alırlar. Gereğinde destek eğitim programı birinci yarıyılın ilk birkaç ayı devam edebilir. Destek eğitimin haftalık saati öğrencinin programına göre 1 ile 5 saat olabilir. Destek eğitim, ikinci yarıyılda matematik dersinde de yürütülmektedir. 

 

Ders

Haftalık Ders Saati

MEB Hayat Bilgisi

ÜYEP Yaşam Bilgisi

4

MEB Türkçe

ÜYEP Tematik Okuma ve Yaratıcı Yazma

ÜYEP Analitik Okuma

11

MEB Matematik

ÜYEP Matematik

5

İngilizce

9

Müzik

2

Beden Eğitimi

2

Görsel Sanatlar

2

Yaratıcı Drama

1

Yaratıcı Tasarım

1

ÜYEP Bilim ve Ben

2

Sosyal kulüp                       1

 

2. Sınıf Ders Programı

 

Ders

Haftalık Ders Saati

MEB Hayat Bilgisi

ÜYEP Yaşam Bilgisi

4

MEB Türkçe

ÜYEP Tematik Okuma ve Yaratıcı Yazma

ÜYEP Analitik Okuma

11

MEB Matematik

ÜYEP Matematik

6

İngilizce

8

Müzik

2

Beden Eğitimi

2

Görsel Sanatlar

2

Yaratıcı Drama

1

Yaratıcı Tasarım

1

ÜYEP Bilim ve Ben

2

Sosyal kulüp                       1

 

 

 

3. Sınıf Ders Programı

 

 

Ders

Haftalık Ders Saati

MEB Hayat Bilgisi

ÜYEP Yaşam Bilgisi

4

MEB Türkçe

ÜYEP Tematik Okuma ve Yaratıcı Yazma

ÜYEP Analitik Okuma

11

MEB Matematik

ÜYEP Matematik

5

İngilizce

7

Müzik

2

Beden Eğitimi

2

Görsel Sanatlar

1

Yaratıcı Drama

1

Yaratıcı Tasarım

1

ÜYEP Bilim ve Ben

2

Sosyal Kulüp                      1
İkinci Yabancı Dil                      3

 

 

 

4. Sınıf Ders Programı

 

Ders

Haftalık Ders Saati

MEB Fen ve Teknoloji

ÜYEP Bilim ve Teknoloji

5

MEB Türkçe

ÜYEP Tematik Okuma ve Yaratıcı Yazma

ÜYEP Analitik Okuma

6

MEB Matematik

ÜYEP Matematik

5

MEB Sosyal Bilgiler

ÜYEP Sosyal Bilgiler

4

İngilizce

9

Müzik

2

Beden Eğitimi

2

Görsel Sanatlar

Yaratıcı Tasarım

2

İkinci Yabancı Dil

4

 

Not. Koyu renkli dersler ÜYEP’in özgün dersleridir.