Yükleniyor
Değerlendirme Süreci

Değerlendirme Süreci

Birimimiz, kısa yanıtlı ya da çoktan seçmeli testler gibi objektif ölçme araçlarından oluşan tüm genel sınavların, eğitim programlarına uygun ve öğretim sürecine paralel olarak hazırlanması aşamasında öğretmenlerle birlikte çalışmakta ve sonuçlarının analiz edilmesi, değerlendirilmesi işlemlerini yürütmektedir. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerimizin "neyi, ne kadar" öğrendikleri belirlenerek, sınıf içi çalışmaların da bu bilgiler ışığında planlanması sağlanmaktadır.

Bu doğrultuda, Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimler derslerine ilişkin ünite sonu değerlendirme sınavlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi boyutunda ortak çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarla, sınavların ezber bilgileri yoklamak yerine, temel bilgileri yaşamdaki durumlara uyarlama, yorumlama ve ilişki kurma becerilerini yoklayacak nitelikte olması hedeflenmektedir. Ayrıca sınavların dersin işlenişine paralel olması yönünde çalışılmaktadır.

Okulumuzda lise sınıflarında uygulanan tüm sınav sonuçlarına ait "Öğrenci Sonuç Belgeleri" web ortamında yayımlanmaktadır. Böylece velilerimiz kendi öğrencisinin tüm sınav sonuçlarına ulaşabilmektedir. “Öğrenci Sonuç Belgeleri”nde, öğrencinin o sınavdan aldığı puanın yanı sıra her sorunun ölçtüğü konu/alt konu bazında başarı yüzdeleri de verilmektedir.

Birimimizde, çoktan seçmeli testlerin değerlendirilmesinde optik okuyucu ve ölçme değerlendirme yazılımından destek alınmaktadır. Bunun yanı sıra, okulumuzdaki sınav sistemini daha iyiye götürebilmek için, temel derslere yönelik geçerliği ve güvenirliği yüksek, denenmiş soruları kapsayan soru bankası oluşturma çalışmalarına devam edilmektedir.

Öğrencilerimiz çeşitli stratejiler izlenerek bir eğitim-öğretim yılı içinde değerlendirilirler.

Gözlemler: Tüm öğrenciler sık sık ve düzenli olarak gözlemlenir. Öğretmen tüm sınıf üzerinde yoğunlaştığı geniş açılı odaklanmadan, tek bir çocuk üzerinde yoğunlaştığı yakın-çekim odaklanmaya kadar çok çeşitli şekillerde gözlem yapar.

Performans Değerlendirmeleri: Bunlar belirli kriterleri bulunan ve belirli bir hedefe yönelik uygulamalarla ilgili değerlendirmelerdir. Öğrencilerin disiplinler-üstü becerileri sık sık ve düzenli olarak gözlemlenir. Gözlemler aşağıda belirtilen şekilde kaydedilir:

Süreç Odaklı Değerlendirmeler: Tipik olan ve olmayan davranışlar not edilir, güvenliği pekiştirmek için olabildiğince çok sayıda gözlem yapılır, geçerliği artırmak için farklı bağlamlardan alınan kanıtlar sentezlenir.

Seçilmiş Cevaplar:Bunlar bir defalık, tek boyutlu alıştırmalardır. Sınavlar ve “quiz”ler bu değerlendirme türünün en alışılmış örnekleridir.

Açık Uçlu Uygulamalar: Bu uygulamalarda öğrencilere bir uyaran verilir ve özgün bir cevap vermeleri istenir. Cevap; kısa bir yazılı cevap, bir resim, bir diyagram veya çözüm olabilir.

Dönem Ödevleri:Bunlar öğrencinin başarısını, gelişmesini, daha üst düzeyde düşünme yeteneğini, yaratıcılığını, düşüncelerini gözden geçirme, tartma ve yeniden değerlendirme yeteneğini göstermek üzere yaptırılmaktadır.

İLETİŞİM
Ümraniye Kampüs
Şenol Güneş Bulvarı İkbal Caddesi
Kahraman Sokak No: 1
Çamlık Ümraniye / İSTANBUL
Sancaktepe Kampüs
Meclis Mahallesi Atatürk Caddesi
Manyas Sokak No: 5
Sancaktepe / İSTANBUL
Maltepe Kampüs
Başıbüyük Mah. Dinçerler Sok . No:5 A/B Blok Maltepe / İstanbul
Ataşehir Fen Teknoloji ve Anadolu Lisesi
Atatürk Mah. Girne Cad. No:6 Ataşehir / İstanbul
Suadiye Anaokulu
Emin Ali Caddesi
Tüccar Katibi Sokak No: 11
Suadiye / İSTANBUL
Ataşehir Anaokulu
Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi
Sait Cordan Sokak No: 15
Ataşehir / İSTANBUL
Çekmeköy Anaokulu
Çavuşbaşı Caddesi
Durmuşoğlu Sokak No: 22
Çekmeköy / İSTANBUL
Esenşehir Anaokulu
Madenler Mahallesi
Feraset Sokak No: 10
Ümraniye / İSTANBUL
Yenişehir Anaokulu
Site Mah, Atay Cad. No:88 Yenişehir / Ümraniye