Yükleniyor
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik


Okulumuzda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin temel amacı, öğrencilerin “kendini gerçekleştirmiş bireyler” olarak hayatın içinde olmalarını sağlamaktır. Bu genel amaç çerçevesinde, aşağıdaki alt hedeflere ulaşılması beklenmektedir.

 

 • Potansiyeli Açığa Çıkarma

 Anaokulundan lise bitimine kadar,çocuğun tüm bedensel,bilişsel,sosyal ve duygusal gelişim alanlarında gizli güçlerini açığa çıkarmak ve kişisel varoluş yolculuğunu kendi öz değerlerine uygunolarak yapmasını sağlamak.


 • Kişilik Gücünü Geliştirme

Kişiliğin temelini oluşturan,öz güven duygusu ve karar verme yetenekleri gelişmiş, kendini yönetebilen, sorunlar karşısında direnç gücü yüksek ve çözüm üretebilen bir kişilik gücü geliştirmesini sağlamak.


 • Yüksek Düşünme Becerileri Geliştirme

Soyut düşünme becerilerinin gelişimini destekleyerek,olaylar ve olgulara,çok boyutlu,sistematik,yaratıcı ve eleştirel bakabilme gücünü kazandırmak.


 • Etkili İletişim Kurma ve İlişkileri Yönetebilme

 Kendiyle barışık ve pozitiif bir anlayış çerçevesinde, sosyal ilişkilerinde uyumlu,dengeli,öncelikle anlamaya çalışan,empati kurabilen,kendini ifade edebilen,gerektiğinde ilişkileri yönetebilen bir iletişim gücü kazandırmak.


 • İlgi ve Yetenek Gelişimini Destekleme

 Doğuştan getirilen yetenek ve sonradan kazanılan ilgilerin ortak ürünü olan becerilerleilgili saptama,yönlendirme ve geliştirme çalışmaları yaparak,özel yeteneklerin bir değer haline gelmesini sağlamak.


 • Bütünlük

Kurumsal olarak,psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerimiz,anaokulundan lise bitimine kadar bütünlük ve süreklilik içerisinde yürütülmektedir.


 • Çok Boyutluluk

 PDR hizmetlerimizde,öğrencilerin, bir eğitim ortamındaki tüm gelişim ve eğitimsel ihtiyaçlarını dikkate alan ve karşılamaya çalışan "rehberlik programları" uygulanmaktadır.


 • Sistematiklik

 PDR hizmetleri,eğitim progralarıyla organik ilişki içerisinde olup yatay ve dikey bağlantılar kurularak yürütülmektedir.Bu kapsamda:

Yatay İlişkiler: PDR hizmetleri ile dersler,kulüp çalışmaları,ölçme-değerlendirme hizmetleri arasındaki ilişkiler sistematik yürütülmektedir.

Dikey İlişkiler: PDR hizmetleri,anaokulu-ilköğretim I.kademe-ilkoöğretim II.kademe-lise düzeylerinde ve boylamsal bir bütünlük içerisinde yürütülmektedir.


 • Bilimsellik

 Anabilim Eğitim Kurumları'nda,PDR hizmetleri ile ilgili bilimsel yenilikler sürekli takip edilerek güncelleştirilmekte ve bilimsel formasyona uygun şekilde ürüne dönüştürülmektedir.


 • İşlevsellik

 Anabilim Eğitim Kurumlar'nıneğitim anlayışı çerçevesinde,PDR hizmetlerinde de öğrenci,öğretmen ve veli için gerçekçi ve işlevsel uygulamalar yapılır.


 • Ölçülebilirlik

 PDR hizmetlerinin tümünde, veriye dayalı,ölçülebilir ve istatiksel sonuçlara dönüştürülebilir uygulamalar yapılır. Böylece,subjektif ve yorumsal değerlendirmeler yerine objektif değerlendirmeler üzerinde durulur.İLETİŞİM
Ümraniye Kampüs
Şenol Güneş Bulvarı İkbal Caddesi
Kahraman Sokak No: 1
Çamlık Ümraniye / İSTANBUL
Sancaktepe Kampüs
Meclis Mahallesi Atatürk Caddesi
Manyas Sokak No: 5
Sancaktepe / İSTANBUL
Maltepe Kampüs
Başıbüyük Mah. Dinçerler Sok . No:5 A/B Blok Maltepe / İstanbul
Ataşehir Fen Teknoloji ve Anadolu Lisesi
Atatürk Mah. Girne Cad. No:6 Ataşehir / İstanbul
Suadiye Anaokulu
Emin Ali Caddesi
Tüccar Katibi Sokak No: 11
Suadiye / İSTANBUL
Ataşehir Anaokulu
Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi
Sait Cordan Sokak No: 15
Ataşehir / İSTANBUL
Çekmeköy Anaokulu
Çavuşbaşı Caddesi
Durmuşoğlu Sokak No: 22
Çekmeköy / İSTANBUL
Esenşehir Anaokulu
Madenler Mahallesi
Feraset Sokak No: 10
Ümraniye / İSTANBUL
Yenişehir Anaokulu
Site Mah, Atay Cad. No:88 Yenişehir / Ümraniye