Zor Veliler ile İlişkileri Yönetmek/Öğretmen İmaj ve İletişim Eğitimi Duyurusu.

Anabilim Eğitim Kurumları, İstanbul genelindeki resmi ve özel anaokulu öğretmenleri ile ilkokul öğretmenlerine yönelik olarak düzenleyeceği iki ayrı seminer ile milli eğitime katkı sağlamaya devam ediyor. İstanbul genelindeki çeşitli okullardan 350 öğretmenin katılacağı “Zor Veliler ile İlişkileri Yönetmek/Öğretmen İmaj ve İletişim Eğitimi” seminerleri 27 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek.

Zor Veliler ile İlişkileri Yönetmek Semineri

Öğrencilerin başarısını arttırmada aile-okul işbirliği çok büyük önem taşıyor. Ancak, fazla hassasiyet gösteren zor velilerle bu ilişkiyi sağlıklı bir şekilde yürütmek hem eğitimci, hem de yöneticiler için zor bir süreç olarak dikkat çekiyor. Okul-aile işbirliklerinde uyumun yanı sıra sorunlar da yaşanabiliyor. Bazen okul yöneticileri bazen de anne-babalar bu ilişkiden şikâyet ediyor. Çoğunlukla sorun, bazı velilerin çocuklarıyla ilgili hassasiyetlerini aşırı boyuta taşımasından kaynaklanıyor.

İşte bu soruna çözüm getirebilmek adına Anabilim Eğitim Kurumları, “Zor Velilerle İlişkileri Yönetmek” başlığıyla bir seminer düzenliyor.  Anaokulu ve ilköğretim 1, 2, 3 ve 4. sınıflar kademesinde görev alan öğretmenlerin zor velilerin tepki biçimleri ve onların yönetim sürecini geliştirmek amacıyla planlanan seminer Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın tarafından verilecek. Seminer kapsamında;  “Okul-aile ilişkisinin temel ilkeleri, zor veli tipleri ve davranış biçimleri, zor velilerin tepki biçimleri, zor velilerle ilişkileri yönetme süreci, zor velilerle ilişkileri yönetme taktikleri, egonun ihtiyaçları ve tepki verme biçimi ile iknanın psikodinamikleri” konuları ele alınacak.

Seminer; Anabilim Ataşehir Kampüsü Konferans Salonu’nda saat 09.00-12.45 saatleri arasında düzenlenecek.

Öğretmen İmaj ve İletişim Eğitimi Semineri

Öğretmenlerin eğitim yönünden gerekli bilgi ve donanıma sahip olması yanında iletişim yönünden de güçlü olması büyük önem taşır. Öğretmenlerin hizmet verdiği kurumu temsil ettiği düşünüldüğünde kurum-veli-öğrenci üçgeninde sağlıklı iletişime sahip olması da bir gerekliliktir.

Günümüz rekabet koşulları insanların daha arzu edilir fiziksel, sosyal ve bireysel ihtiyaçların karşılanacağı sistemleri zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda okulların imaj algılarının yüksekliği o okula karşı yönelimi artırıp azaltabilmektedir. Öğretmenlerin imaj algıları okulların nitelikli ve tercih edilebilir okul olmalarının göstergesi sayılabilir.  Bir öğretmenin imajı, okul hakkında birçok önyargıya sebep olabilecek güçtedir. İşte bu nedenledir ki öğretmenlerin imajı, gerek kendileri, gerek hizmet verdikleri kurumu ve gerekse de öğrencilerin geleceğini önemli ölçüde etkilemektedir.

Etkili iletişim becerisine sahip öğretmenlerin, öğrencilerinin okula uyumunu olumlu yönde etkilediği bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Bu durum öğrencilerin duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimi üzerinde de olumlu etkiler yaratmaktadır. Öğretmenin etkili iletişim becerisi, öğrencisinin akademik başarısının artmasında, okulunu daha fazla sevmesinde, sınıf içi katılımının artmasında ve nihayetinde de gelecekte mesleki ve sosyal açıdan toplumda başarılı bir yer edinmesinde büyük fayda sağlamaktadır.

Tüm bu verileri dikkate alan Anabilim Eğitim Kurumları, geleceğimizin teminatı gençleri yetiştiren öğretmenler için “Öğretmen İmaj ve İletişim Eğitimi Semineri” düzenledi.

İstanbul genelindeki resmi ve özel okulların Anaokulu ve 1-4 kademelerinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin katılımıyla düzenlenecek seminer, Anabilim Ataşehir Kampüsü Konferans Salonu’nda saat 13.30-17.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Yaratıcı Drama Eğitmen ve Danışmanı Suat Güneş tarafından verilecek seminerde; “Öğretmenin Çevresi ile Etkileşiminde Oluşturduğu İmaj”, “Öğretmen-Öğrenci İletişiminin Öğrenmedeki Etkisi”, “Veli-Öğrenci-Yönetici Üçgeninde Oluşturduğumuz İmajın Farkındalık Derecesi” ile “Kişisel İmaj, Mesleki İmaj ve Kurumsal İmaj Arasındaki İlişki” konuları ele alınacak.

Başvuru Formu için tıklayınız

İLETİŞİM
Ümraniye Kampüs
Şenol Güneş Bulvarı İkbal Caddesi
Kahraman Sokak No: 1
Çamlık Ümraniye / İSTANBUL
Sancaktepe Kampüs
Meclis Mahallesi Atatürk Caddesi
Manyas Sokak No: 5
Sancaktepe / İSTANBUL
Suadiye Anaokulu
Emin Ali Caddesi
Tüccar Katibi Sokak No: 11
Suadiye / İSTANBUL
Ataşehir Anaokulu
Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi
Sait Cordan Sokak No: 15
Ataşehir / İSTANBUL
Çekmeköy Anaokulu
Çavuşbaşı Caddesi
Durmuşoğlu Sokak No: 22
Çekmeköy / İSTANBUL
Koşuyolu Anaokulu
Koşuyolu, Mahmutyesari Sokak
No: 74 Kadıköy / İSTANBUL
Esenşehir Anaokulu
Madenler Mahallesi
Feraset Sokak No: 10
Ümraniye / İSTANBUL